Kościół św. Janow

Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński

Obiekty architektoniczne Uniwersytetu Wileńskiego kształtowane przez paręset lat ukazują niemal wszystkie najważniejsze style architektoniczne od gotyku poprzez renesans i barok, kończąc na stylu klasycystycznym. Budynki należące do Uczelni położone są pomiędzy czterema ulicami Starego Miasta.