Uniwersytet Wileński

Obiekty architektoniczne Uniwersytetu Wileńskiego kształtowane przez paręset lat ukazują niemal wszystkie najważniejsze style architektoniczne od gotyku poprzez renesans i barok, kończąc na stylu klasycystycznym. Budynki należące do Uczelni położone są pomiędzy czterema ulicami Starego Miasta.

kosciol sw. JanowW 1579 roku król Stefan Batory przekształcił kolegium jezuickie
w Uniwersytet. Profesorów sprowadzono głównie z niemieckich miast. Uniwersytet Wileński posiada 13 dziedzińców, niektóre
z nich noszą imiona i nazwiska jego wybitnych absolwentów. Dzieciniec Wielki, na który wejść można od strony ulicy Świętojańskiej, to zespół obiektów w różnych stylach, pochodzących z różnych epok. Fundamenty Kościoła św. Janów pochodzą z XIV wieku.

Skrzydła północne i zachodnie dziedzińca dobudowane zostały
w XVI wieku, natomiast dzwonnica w XVII wieku. Dziedziniec uzyskał ostateczny kształt na początku XIX wieku, kiedy powstało skrzydło południowe oraz Sala Kolumnowa. Na freskach umiejscowionych na fasadach skrzydeł północnego i zachodniego jest przedstawiony herb uniwersytetu oraz portrety biskupa Waleriana Protasewicza, hetmana Jana Karola Chodkiewicza, królów Augusta II Mocnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego
i innych założycieli oraz fundatorów kolegium i uniwersytetu. W galerii Dziedzińca Wielkiego zostali upamiętnieni wychowankowie uczelni, profesorowie, rektorzy oraz inni znani przedstawiciele świata nauki. wieza kosciola sw. Janow

W zespole gmachów Uniwersytetu Wileńskiego znajduje się Kościół
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz dzwonnica. Wileński kościół parafialny św. Janów został założony z inicjatywy mieszczan
w 1386 roku. Pierwszy kościół był gotycki, po pożarach w latach 1737
i 1749 został odbudowany w stylu późnego baroku. Nad budową czuwał Jan Krzysztof Glaubitz. Zaprojektował on kościół halowy, trzynawowy
z dziesięcioma monumentalnymi ołtarzami i kaplicami otaczającymi nawy boczne. Dla upamiętnienia wybitnych Polaków, wewnątrz kościoła, postawiono ich pomniki. Znajdują się tam między innymi: Pomnik Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki oraz Antoniego Edwarda Odyńca.

Obok świątyni znajduje się zbudowana na planie kwadratu dzwonnica, mająca 68 metrów wysokości. Została wzniesiona na początku XVII wieku. Po pożarze w 1737 roku dobudowano do niej górną barokową część. W 2011 roku dzwonnica została odrestaurowana i dostosowana do potrzeb turystycznych.

ObserwatoriumNa terenie Uniwersytetu znajduje sie obserwatorium astronomiczne założone w 1753 roku. Klasycystyczna dobudówka upiekszona jest fryzami ze znakami zodiaku oraz napisem
w języku łacińskim:” Odwaga nadała staremu niebu nowego światła. Ten dom należy do Uranii: precz zbyteczne troski! Stąd porzuca się marną ziemię i stąd zmierza się ku gwiazdom”. Swój pierwotny kształt dziedziniec uzyskał
w końcu XVI wieku, w czasie budowania gmachu kolegium jezuickiego. Dzisiejszy wygląd nadano mu na przełomie XVII i XVIII wieku.

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.